Tetkik Anlatım Kartları

Önen Mesane Barsak Disfonksiyonu Skalası

1
2

USG Anlatımı


UFM Anlatımı


ISUG Çekimi


Sintigrafi Anlatım


Ürodinami Anlatımı


Enürezis Motivasyon Formu

error: Content is protected !!