Tetkik İstem Kartları

Önen Mesane Barsak Disfonksiyonu Skalası

onen-mesane-barsak-disfonksiyonu-skalasi-1
onen-mesane-barsak-disfonksiyonu-skalasi-2

USG istemi

UFM-Ürodinami-Üroterapi İstemi

2 USG istemi-1
3 UFM-Ürodinami-Üroterapi istemi-1

ISUG İstemi

Sintigrafi İstemi

4 ISUG istemi-1
5 Sintigrafi İstemi-1

Enürezis Motivasyon Formu

ESWL Formu

6 Enürezis Motivasyon Formu-1
7a ESWL formu-1

Taş Analiz İstemi

Retraktil Testis Takip Formu

7b Taş Analiz istemi-1
8 RetraktilTestisTakipFormu-1

Mesane Barsak Disfonksiyonu Günlüğü