Hasta Bilgi Kartları

Çocuk-Erişkin Farkı

Çocuk-Erişkin-Farkı-1
Çocuk-Erişkin-Farkı-2

Normal Değerler

Antibiyotik Kullanımı

Normal-Değerler
3 Antibiyotik Kullanımı-1

Önen Evrelemesi


Önen Kateteri

5 Önen Kateteri-1
5 Önen Kateteri-2

VUR Evrelemesi

6 VUR Evrelemesi-1

Önen Mesane Barsak Disfonksiyonu Skalası

onen-mesane-barsak-disfonksiyonu-skalasi-1
onen-mesane-barsak-disfonksiyonu-skalasi-2

USG anlatımı

8 USG anlatımı-1
8 USG anlatımı-2

Ürodinami - UFM

9a Ürodinami - UFM-1
9a Ürodinami - UFM-2

Ürodinami Öğrenim Rehberi

9b Ürodinami Öğrenim Rehberi-1

ISUG Anlatımı

10 ISUG anlatımı-1
10 ISUG anlatımı-2

Sintigrafi anlatımı

11 Sintigrafi anlatımı-1

Akılcı Beslenme ve Tuvalet Alışkanlığı

akilci-beslenme-aliskanligi
akilci-tuvalet-aliskanligi